+7 (499) 703-04-55

Ознакомьтесь с публичным договором

В соответствии со ст. 642 Гражданского Кодекса Украины (ГКУ) Публичная оферта не требует ее подписания сторонами, полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий Публичной оферты считается регистрация в учетной системе Оператора с веб-сервера.

Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом публичного договора прежде, чем вы начали регистрацию или заказ услуг на нашем сайте:

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на предоставление услугТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Тарифний план» - вартість щомісячного або річного обслуговування за окремі Послуги, зафіксована в прейскуранті Виконавця і опублікована на веб-сервері Виконавця.

«Обліковий запис» - сукупність індивідуальних облікових даних (унікальне ідентифікаційне ім'я (логін) і пароль), що використовуються Замовником при використанні Послуг Виконавця. Обліковий запис присвоюється Замовнику в момент його реєстрації в якості користувача Послуг.

«Прейскурант» – документ, опублікований на веб-сервері Виконавця, що містить повний перелік Послуг, надання яких можливо за Договором, а також їх вартість.

«Замовлення на Послуги» (Замовлення або Послуга) – документ, який визначає: технічні характеристики Послуг, перелік та вартість Послуг, який складається та підписується Сторонами для кожного Замовлення окремо у вигляді Додаткових угод №1…№ n. до Договору.

«Интернет» – сукупність різних телематичних служб і служб даних, яка базується на взаємоз'єднанні мереж зв'язку і побудована на основі стандартів, які отримали назву протоколу TCP / IP.

«Послуги» або «Послуга» – послуги, що надаються Виконавцем Замовнику на умовах відповідно до положень Договору та Замовлення на Послуги.

«Особистий кабінет Замовника» – спеціальний розділ на веб-серверах Замовника, до якого Замовник має доступ завдяки Облікового запису, і в якому містяться доступні Замовнику можливості на замовлення Послуг, управлінню Послугами, контролю за станом Послуг.

«Функція автоматичного подовження» - функція, яка дозволяє автоматично подовжувати послуги, надані Виконавцем Замовнику, ця функція може бути виключена або включена в Особистому кабінеті Замовника біля кожної Послуги, що надаються Замовнику.

«Реєстрація доменного імені» - процес внесення до реєстру запису про нове доменне ім’я, та закріплення його за фізичною або юридичною особою – власником домену.

«Віртуальний хостинг» - послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення інформації на сервері, що постійно знаходиться у мережі Інтернет.

«Віртуальний виділений сервер» - інноваційна технологія, що дозволяє в рамках одного фізичного сервера запускати безліч віртуальних серверів, що і є основою технології VPS хостингу (VDS хостингу).

«Фізичний виділений сервер» - надання в оренду обладнання, яке належить Виконавцю і яке налаштоване для задоволення технічних вимог Замовника (зберігання, обробка, передача специфічної інформації), а також надання сервісних послуг з адміністрування і забезпечення безпеки обладнання на базі орендної плати.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Виконавець надає Замовнику в рамках цього Договору наступні Послуги:

 • Віртуальний хостинг (Shared Hosting);
 • Реєстрація доменних імен Замовника;
 • Оренда віртуальних виділених серверів (VPS / VDS);
 • Оренда фізичний виділених серверів (Dedicated Server);
 • Розміщення серверів та обладнання Замовником до ЦОД (Colocation);
 • Оренда програмного забезпечення власного або сторонніх виробників;
 • Послуги адміністрування серверів або обладнання Замовника;
 • Надання сховищ для зберігання архівів і файлів Замовника (FTP-backup).

1.2.Замовник замовляє Послуги у межах цього Договору на веб-серверах Виконавця. Оформлення заявки на послугу завжди проводиться Замовником самостійно, в автоматичному режимі. При оформленні заявки Замовник завжди сповіщається про вартість Послуг, тарифних планів і порядку надання послуги, при цьому без згоди Замовника з вищезазначеною інформацією оформлення Послуги неможливо.

1.3.Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, а також їх типи Замовник визначає самостійно шляхом оплати відповідних Замовлень Виконавцю.

1.4.На умовах та в порядку, передбаченних цим Договором, Виконавець зобов’язужться надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується приймати Послуги, та сплачувати належні за Договором та Замовленнями на Послуги платежі.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.З метою виконання умов ЗУ «Про захист персональних Даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Замовник добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Виконавцем будь-яких персональних даних Замовника, які стали відомими в результаті правових відносин. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних, які обробляються Виконавцем, будь-якою особою, пов’язаною з Виконавцем відносинами контролю, з метою ведення глобальної бази даних контрагентів. Замовник погоджується, що Виконавець не зобов’язаний отримувати жодної додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника до будь-якої особи, пов’язаної з Виконавцем відносинами контролю. Замовник зобов’язується при зміні його персональних даних надавати у найкоротший термін відповідальній особі Виконавця уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення його нових особистих даних до бази персональних даних контрагентів. Замовник повністю розуміє, що вся надана інформація про Замовника або представників Замовника за дорученням, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника, далі Представник, котрий погоджується з тим, що такі дані зберігаються у Виконавця для подальшого використання відповідно до низки статей Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між сторонами. Персональні дані Представника захищаються Конституцією України та ЗУ «Про захист персональних Даних» № 2297-VI від 01.06.2010р. Права Представника регламентуються ст.8 ЗУ «Про захист персональних Даних». Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений зі змістом ст.8 ЗУ «Про захист персональних Даних».

2.2. До складу Замовлення на Послуги не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, настроювання чи діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

2.3. Виконавець проводить реєстрацію доменного імені на підставі Договорів, укладених з адміністраторами доменних імен.

2.3.1. При наданні сприяння Замовнику в реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за терміни і можливі затримки в реєстрації, пов’язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також Виконавець не відповідає за відмовлення реєструючої організації у реєстрації домена за якимись причинами, що не суперечать їх внутрішньому Регламенту.
2.3.2.Нове доменне ім’я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема:

 • на момент реєстрації таке ім’я домена є вільним;
 • не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;
 • у заявці зазначена повна і коректна інформація, необхідна для реєстрації;
 • дотримані правила даної доменної зони.


2.3.3.Права на доменне ім’я (імена), що реєструється (реєструються), за поточним Договором, протягом усього терміну дії Договору, передаються Замовнику, за умови внесення відповідної плати, згідно п. 4 поточного Договору.
2.3.4.У випадку, якщо домен, який реєструється, за якихось причин неможливо оформити на Замовника, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію.
2.3.5.Замовник підтверджує, що на момент підписання Договору, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.
2.3.6.За зареєстрований домен (домени) за поточним Договором, повернення коштів не відбувається.
2.3.7.Зареєстрований домен (домени) з ініціативи Замовника, яка викладена письмово або в електронному вигляді, може бути вилучений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стане доступним для реєстрації третім особам.
2.3.8.Замовник погоджується з розглядом будь-яких суперечок, що виникають щодо доменних імен, згідно п. 7.8., п. 7.9. поточного Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1.Здійснювати інформаційну підтримку Замовнику шляхом надання консультацій. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Послуг і питаннями, що стосуються налаштування наданого в рамках Послуг ПЗ.
3.1.2.Вживати загальноприйняті в мережі технічні та організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Замовником.
3.1.3.Публікувати на веб-серверах Виконавця або в Особистому кабінеті Замовника всі повідомлення і повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовників в рамках цього Договору та / або зміною умов цього Договору, а також розсилати їх на електронну пошту абонентів.
3.1.4.Виконавець зобов'язується приймати від Замовника на підставі Актів прийому-передачі Обладнання необхідне для окремих видів Послуг. Перелік переданого Устаткування, його технічний стан, вартість, ідентифікаційні дані (серійний або заводський номер) вказуються в Актах прийому-передачі.
3.1.5.Виконавець у відповідності зі своїм режимом роботи зобов'язується надавати доступ Заказчку до переданого Обладнання з метою його візиту, при цьому Замовник повинен заздалегідь узгодити з Виконавцем час такого візиту.
3.1.6.Надати Замовнику можливість щоденного цілодобового отримання Послуг, за винятком часу проведення необхідних ремонтних і профілактичних робіт, які будуть плануватися на час, коли це може завдати найменшої шкоди Замовнику, при цьому Виконавець інформує Замовника в електронному вигляді про заплановані ремонтні і профілактичні роботи не пізніше, ніж за 2 доби до проведення таких робіт.
3.1.7. Виконавець зобов’язаний проінформувати Замовника про зміну ним банківських реквізитів за 7 днів до набуття ними чинності, опублікувавши реквізити на веб-серверах Виконавця.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Виконувати всі вимоги, викладені в цьому Договорі.
3.2.2. Вказувати достовірну інформацію про себе, як при первинній реєстрації, так і при зміні інформації, а саме:
•Для Замовників, які є юридичними особами: Найменування Юридичної особи та її реквізити, юридична адреса, телефон, адреса електронної пошти, а також перелік осіб, що використовують обладнання юридичної особи, завіреним уповноваженим представником юридичної особи, в якому вказані їх прізвища, імена, по батькові і дані основного документа, що посвідчує особу.
3.2.3.У 10-ти денний термін надати Виконавцю копії документів, що підтверджують інформацію, зазначену в п. 3.2.2.
3.2.4.При необхідності перевірки дійсності особи Замовника, надати всі дані, за запитом Виконавця для проведення такої перевірки.
3.2.5.Самостійно підтримувати позитивний баланс свого Особового рахунку, своєчасно проводячи необхідні авансові платежі у відповідності з цим Договором. Зберігати видані фінансові документи, що підтверджують зроблену оплату Послуг. Рахунки на оплату Послуг та / або інші платіжні документи Замовник отримує самостійно, в автоматичному режимі, в Особистому кабінеті Замовника. Замовник бере до відома, що Виконавець за своєю ініціативою і самостійно не виставляє і не направляє Замовнику ні в якому вигляді рахунки та / або інші аналогічні платіжні документи на оплату Послуг або пов'язані з оплатою Послуг.
3.2.6. Протягом 5-ти днів після початку роботи послуги надати підписаний акт виконаних робіт (послуг), який доступний в Особистому кабінеті Замовника або відправлений Виконавцем поштою. В разі не підписання актів Замовником у надані строки, послуга буде відключена.
3.2.7.Не рідше одного разу на тиждень знайомитися з офіційною інформацією, пов'язаною з обслуговуванням Замовника, включаючи зміни цього Договору, в тому числі Прейскуранта, що публікуються в порядку встановленому цим Договором.
3.2.8.Якщо функція автоматичного списання коштів з Особового рахунку не працює (або не спрацювала) з технічних або інших причин, то Замовник зобов’язується самостійно подовжувати послуги, що надаються Виконавцем. В разі не подовження послуг Замовником, Виконавець не несе відповідальності за втрату або видалення послуг, що надаються Виконавцем.

3.3.Виконавець має право:

3.3.1.Відмовити в наданні Послуг або тимчасово припинити надання Послуг Замовникові у випадках, зазначених у розділах 4 і 5 цього Договору.
3.3.2.Виконавець, в рамках загальноприйнятого ділового обороту в сфері надання телематичних послуг, залишає за собою право без будь-якого повідомлення вводити ту або іншу фільтрацію або блокування адресного простору й припиняти доступ Замовників до тих чи інших Послуг.

3.4.Замовник має право:

3.4.1.Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного Договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.Вартість Послуг встановлюється у національній валюті Гривні, а для нерезидентів України в Євро або в доларах США, і визначається в Прейскуранті, який стверджує Виконавець, і завжди доступним на веб-серверах Виконавця.

4.2.Перерахування грошових коштів Замовником в рамках цього Договору може бути здійснено безготівковим шляхом, або шляхом внесення коштів через відповідний банк, під зобов'язання цього банку перерахувати безготівкові кошти Виконавця. Оплата послуг також може бути вироблена із застосуванням «електронних платежів», таких як банківські картки та «електронні гроші». Будь-які збори або платежі, встановлені банками за здійснення безготівкових розрахунків, оплачуються за рахунок Замовника.

4.3.Моментом зарахування грошових коштів на особовий рахунок Замовника є день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. При цьому, у разі використання Замовника інших форм оплати, крім безготівкових платежів в гривні, Виконавець продовжує надавати послуги Замовнику в разі надходження повідомлення від відповідного банку, під зобов'язання якого Замовник перерахував кошти Виконавцю.

4.4.При оформленні платіжних документів Замовника обов'язково вказується номер рахунку, який був автоматично присвоєний Замовнику або номера особового рахунку, зазначений виконавцями в особистому кабінеті Замовника або доведений до відома Замовнику іншим способом. Виконавець має право не надавати послуги, у разі якщо в платіжному документі або електронному перекладі Замовник не вказав номер рахунку або особового рахунку.

4.5.Рахунки-фактури та Акти про надання послуг в електронному вигляді доступні Замовнику в Особистому кабінеті Замовника після виконання роботи.

4.6.При відсутності письмових заперечень або претензій з боку Замовника протягом 5 (п'яти) робочих днів з початку календарного місяця, наступного за звітним, послуги вважаються наданими в повному обсязі і з належною якістю. У цьому випадку Замовник зобов'язаний підписати Акт про надання послуг за минулий місяць і вислати його Виконавцю в строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів після закінчення календарного місяця. У разі неотримання підписаного з боку Замовника акта протягом 1 (одного) календарного місяця, Виконавець має право припинити надання Послуг Замовникові.

4.7. Виконавець вправі в однобічному порядку переглядати ціни на Послуги і вводити новий Тарифний план. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Замовника, опублікувавши повідомлення про це на офіційному веб-сайті Виконавця чи шляхом відправлення повідомлення на email Замовника. Датою вступу в силу нового Тарифного плану є дата його опублікування на офіційному веб-сайті Виконавця. У випадку зміни тарифів, раніше внесена оплата за новими тарифами не перераховується.

4.8.Замовник несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-серверах Виконавця згідно пункту 3.1.7. цього Договору, Замовник несе відповідальність за платежі, проведені за застарілими реквізитами.

4.9.Інформація по наявному залишку коштів, у тому числі по негативному, і належних платежів стосовно до Замовника відбивається на Особовому рахунку Замовника. Особовий рахунок Замовника відображає обсяг грошових коштів Замовника, які в подальшому будуть списуватися у відповідності з цим Договором для оплати Послуг, наданих виконавцями в рамках цього Договору.

4.10.У процесі надання Послуг грошові кошти автоматично списуються з Особового рахунку Замовника, у відповідності з поточними тарифними планами на надані Послуги. Списання грошових сум здійснюється в залежності від наданої Послуги, в режимі реального часу: щодня, щомісяця або щорічно, по завершенні періоду списання (день, місяць, рік).

4.11. Замовник має право відключити автоматичну функцію списання коштів з Особового рахунку. Якщо дана функція була відключена Замовником або Виконавцем за проханням Замовника, Замовник зобов’язується самостійно слідкувати за подовженням послуг та списанням коштів за послуги, що надаються Виконавцем.

4.12.Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги та вводити нові Тарифні плани (зміни і доповнення до Прейскурант). При незгоді з будь-якою зміною цін на Послуги Замовник повинен негайно припинити використовувати Послугу шляхом направлення відповідного повідомлення Виконавцю. Якщо після набрання чинності змін Замовник продовжив використання Послуги, то цим фактом Замовник підтверджує свою згоду з внесеними змінами.

4.13.Послуги надаються за умови наявності необхідного балансу для активізації Замовлення на особовому рахунку Замовника.

4.14.Оплата Послуг проводиться у формі передоплати як за наявний, так і за безготівковий розрахунок. Наявна оплата може бути зроблена Замовником у будь-якому відділенні банків України.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.Замовник повністю відповідальний за збереження свого Облікового запису і збитки, які можуть виникнути з причини його несанкціонованого використання третіми особами, або внаслідок його використання Замовником в порушення цього Договору. Виконавець не несе відповідальність і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до інформації про Особовий рахунок і Обліковий запис Замовника.

5.2.Виконавець не несе відповідальність за неможливість надання Послуг внаслідок збоїв у роботі технічного обладнання (серверів, мереж тощо), які не належать Виконавцю, але пов'язаних з наданням Послуги у межах цього Договору, за збої в мережі передачі даних і / або лініях зв'язку, з використанням яких надається Послуга, а також інших збоїв, що не залежать від Виконавця і є наслідком дій та / або бездіяльності третіх осіб, в тому числі внаслідок обставин дій непереборної сили, а також за випадки неможливості надання Послуг у зв'язку з плановими або аварійними роботами, виробленими Виконавцем.

5.3.Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність чи безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення чи будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець здійснює всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.

5.4.Виконавець не несе відповідальність за прямий чи непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті використання чи неможливості користування Послугами чи понесений у результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі чи передачі даних, чи зміни функцій і інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Замовника від вилучених мереж, функціонування яких привело до занесення адреси такої мережі у списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

5.5.Виконавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну Замовнику в результаті використання або неможливості використання Послуги, у тому числі але, не обмежуючись за збитки пов'язані з упущеною вигодою, втратою бізнесу, простоєм та \ або не функціонуванням устаткування, відсутністю зв'язку тощо, незалежно від того, чи міг Виконавець передбачити можливість заподіяння такої шкоди Замовнику в конкретній ситуації.

5.6.Виконавець виконує прохання Замовника, направлені тільки з контактного электронного почтового ящика Замовника або з Особистого кабінету Замовника на веб-сервері Виконавця. Контактним e-mail вважається адреса, зазначена при реєстрації Замовника в реєстраційній базі Виконавця. При цьому, Замовник може змінювати контактний e-mail в Особистому кабінеті на веб-сервері Виконавця.

5.7.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання викликано дією надзвичайних і невідворотних обставин (непереборна сила). До таких обставин, зокрема, відносяться: повінь, пожежа, землетрус, військові дії, дії чи бездіяльності органів державної влади, а також встановлення на підставі закону України відстрочки виконання зобов'язань (мораторій).

5.8.Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами з питань, не знайшли свого вирішення у тексті цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів на основі чинного законодавства і звичаїв ділового обороту. При недосягненні згоди в процесі переговорів, спори вирішуються в судовому порядку згідно законодавства України.

5.9.Виконавець не має доступу до інформаційного змісту устаткування Замовника і не несе відповідальність за законність зазначеної інформації та порядком її використання Замовником.

5.10.Виконавець має право утримувати обладнання Замовника до повного виконання Замовником своїх зобов'язань з оплати послуг Виконавця в рамках цього Договору. При цьому прострочення у виконанні зобов'язань повинно бути не менше 2 (двох) місяців, а сума заборгованості Замовника перед Виконавцем повинна бути не менше 1/2 від вартості обладнання переданого Виконавцю.

5.11.Виконавець несе відповідальність за збереження отриманого від Замовника в рамках цього Договору обладнання. Зазначена відповідальність обмежується сумою обладнання,зазначеної в Акті прийому-передачі, за вирахуванням її зносу.

5.12.Виконавець, Адміністратор та Оператор Реєстру не несуть відповідальність за наслідки використання, не використання, або неправомірного використання доменного імені, в т.ч. перед третіми особами, а так само за порушення замовником (реєстрантом) прав третіх осіб.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1.У разі закінчення/розірвання цього Договору, Замовник зобов'язаний забрати своє обладнання не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення / розірвання цього Договору. У разі порушення цієї вимоги, Виконавець має право стягувати із Замовника плату за зберігання обладнання в розмірі, встановленому відповідним Тарифним планом, за кожний день зберігання, починаючи з третього робочого дня.

6.2.Продовження користування Послугами через 7 (сім) календарних днів після повідомлення про зміну умов цього Договору, якщо інший термін вступу в силу тих чи інших змін не вказаний у цьому Договорі, буде розглядатися як згода з внесеними змінами та доповненнями.

6.3.Всі повідомлення в рамках цього Договору робляться шляхом публікації відповідних повідомлень на сервері Виконавця. Якщо в контексті Договору прямо зазначено, що Виконавець зобов'язується дублювати, або спрямовувати окремі повідомлення на електронну адресу (e-mail) Замовника, заявлений ним при реєстрації, при цьому жодних додаткових письмових та інших повідомленні на адресу Замовника не робиться. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальність за непрацездатність або перевантаженість електронної скриньки Замовника, в результаті чого Замовник не зміг отримати відповідне повідомлення.

6.4.Виконавець публікує на своїх WWW-серверах правила і регламенти надання Послуг за цим Договором.

6.5.У разі, якщо будь-який пункт цього Договору виявиться не підлягаючим буквальному виконанню, він тлумачиться відповідно до чинного законодавства України, при цьому решта цього Договору, продовжує діяти повною мірою.

6.6.З усіх питань, не врегульованих в тексті цього Договору Сторони керуються чинним законодавством України.

7. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

7.1Цей Договір діє з моменту його укладання та укладено на необмежений термін.

7.2.Виконавець може в односторонньому порядку призупинити на строк до 30 (тридцяти) календарних днів доступ Замовника як до Послуг у цілому, так і до будь-якої їх частини (до отримання мотивованої відповіді Замовника) у випадку, якщо Замовник залучений в дії, які Виконавець обгрунтовано вважає такими, що порушують правила і норми користування Послугами, а саме:

?Дій, спрямованих на обмеження або перешкоду в доступі інших абонентів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до WWW-серверів Виконавця та / або до інших інформаційних ресурсів, що не належить Замовнику, доступних через мережу;
?Розсилання через мережу будь-якої інформації, яка суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права;
?Публікування або передачі будь-якої інформації або програмного забезпечення, яке містить у собі комп'ютерні віруси або інші компоненти, прирівняні до них;
?Дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому вигляді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій;
?Дій, спрямованих на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати будь-яким способом отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково, захищені авторськими або іншими правами, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати, передавати або поширювати будь-яким способом будь-яку складову наданих Послуг або створені на її основі роботи, тому що самі Послуги також є об'єктом авторських та інших прав за умови наявності письмової вимоги власника таких прав про обмеження перерахованих дій;
?Напрями електронних повідомлень комерційного та іншого характеру, неузгоджених (не запитаних) заздалегідь з її одержувачем («СПАМ»);
?Публікації і передачі через мережу будь-якої інформації, що суперечить чинному Українському чи міжнародному законодавству. Зокрема, це відноситься до порнографічних зображень, суперечить ст.301 КК України. У зв'язку з відсутністю законодавчо встановлених методик визначення того, чи є конкретне зображення порнографічним, Виконавець залишає за собою право такого визначення.

Під розсиланням розуміється як масове розсилання декількох електронних листів безлічі одержувачів, так і множинна розсилка одному одержувачеві, а також використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Виконавця при подібних розсилках, вироблених через іншого провайдера.
Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, Skype, ICQ і інших подібних засобів особистого обміну інформацією.

7.3.Виконавець має право в односторонньому порядку без звернення до суду припинити договірні відносини з Замовником, з одночасним відправленням письмового повідомлення про таке припинення при порушенні Замовником умов, зазначених у п.7.2 цього Договору, і не усунення їх протягом встановленого п. 7.2. строку.

При припиненні доступу як до Послуг у цілому, так і до будь-якої їх чатини в порядку, встановленому пунктом 7.2 Договору, кошти, списані з Особового рахунку Замовника з моменту призупинення доступу і до моменту одностороннього розірвання цього Договору, не повертаються і не компенсуються Замовнику.

7.4.У разі прострочення оплати Послуг на термін більше 7 (семи) календарних днів, Виконавець має право призупинити надання Послуг Замовнику. Для продовження користування Послугами Замовник повинен сплатити в повному обсязі вартість наданих йому Послуг, а також нараховані штрафні неустойки. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів, з моменту призупинення надання Послуг, Замовник не погасить в повному обсязі заборгованість за надані йому Послуги та нараховані штрафні неустойки, якщо такі неустойки були нараховані Виконавцем, вміст скриньки електронної пошти Замовника та вміст орендованих серверів або віртуальних хостів буде автоматично видалена, а Договір буде вважатися розірваним. Збільшення балансу особового рахунку до позитивної суми не звільняє Замовника від оплати послуг зберігання інформації на WWW-серверах Виконавця протягом терміну призупинення надання Послуг. Повідомленням Замовника про припинення доступу до Послуг є інформація про нульовий або негативному балансі його Особового рахунку. Додаткового повідомлення Замовника про припинення доступу до Послуг не проводиться. Після розірвання цього Договору Виконавець має право звернутися в установленому порядку до суду з позовом про витребування від Замовника сум за надані йому Послуги в рамках цього Договору та сум нарахованих штрафних неустойок.

7.5.Моментом розірвання договору за 7.3 та 7.4 цього Договору вважається дата направлення відповідного повідомлення Замовника про розірвання.

7.6.При припиненні та\або призупинення доступу до Послуг Виконавець не несе відповідальність за повідомлення або не повідомлення будь-яких третіх сторін про позбавлення Замовника доступу і за можливі наслідки, що виникли в результаті такого попередження або його відсутності.

7.7.Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця шляхом оформлення відповідної заявки (повідомлення) в Особистому кабінеті Замовника та шляхом підписання письмової угоди про розірвання цього Договору. У разі розірвання цього Договору відповідно до цього пункту Замовнику здійснюється повернення грошових коштів, що залишилися на Особовому рахунку на момент розірвання цього Договору. До моменту оформлення відповідної заявки Замовник продовжує користуватися Послугами в рамках цього Договору і несе відповідальність за їх повної і своєчасної оплати.

7.8.Всі базові правила реєстрації доменів та зміни реєстратора доменів регулюються правилами Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN). Умови, що застосовуються до реєстраторів доменів, викладені в базових угодах ICANN (http://www.icann.org/registrars/agreements.html).

7.9.Усі суперечки з реєстрації та прав володіння доменів регулюються ICANN Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) (http://www.icann.org/udrp/udrp.htm).

Заключение договора

Для заключения договора в бумажном виде вам необходимо обратиться через личный кабинет в службу поддержки. При запросе бумажного договора, используются реквизиты заполненные при регистрации на сайте. Для уточнения этих реквизитов, пожалуйста, сообщите все реквизиты компании или данные физического лица. А также прикрепите скан-копии основных документов для юр.лиц, таких как свидетельство о регистрации, свидетельство плательщика НДС, а для физ. лиц скан-копию паспорта.